ออกแบบมาเพื่อคุณ

อูก้าได้ออกแบบแบบทดสอบโรคเครียดนี้เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจตัวเองและรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น

รู้จักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม

การทำแบบทดสอบจะช่วยให้ประเมินสภาวะจิตใจของตนเองได้ตรงจุดและรู้จักตัวเองมากขึ้น

พร้อมปรึกษาจิตแพทย์

ลองทำแบบทดสอบโรคเครียดด้วยตนเองก่อนเพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรเข้าปรึกษาจิตแพทย์หรือไม่ ?

%d