การได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุข การใช้จ่ายเงินที่ดีควรมีสมดุลคือ
1) การหาเงิน 2) การเก็บเงิน 3) การใช้จ่ายเงิน เกิดความสมดุลกัน
เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ภายหลัง เราควรมี “สติ” การใช้จ่ายเงิน ดังนี้

เมื่อเราได้ ตัดสินใจไปแล้ว เราต้องพร้อมเผชิญความจริงและรับผิดชอบผลลัพธ์
ที่เราได้ตัดสินใจเลือก หากเกิดผิดพลาด เราต้องรู้จักการโทษตัวเองและเก็บเป็นประสบการณ์สอนใจไม่ให้ผิดพลาดซ้ำ เรียกว่าให้ความผิดพลาดเป็นครูของเราแก้ไขให้ถูกต้อง

ข้างต้นเป็นวิธีเรียก “สติ” ในการใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขครับ เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดู
มีสติและมีความสุขในการใช้จ่ายเงินกันครับ