เชื่อว่าหลายคนน่าได้เคยให้สัญญากับตัวเองหรือมีความคิดที่จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนยังไม่เคยประสบความสำเร็จหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เพราะเหตุผลบางอย่าง ในวันนี้สุขใจดี จะมาแนะนำวิธีที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ไปถึงเป้าหมายที่อยากทำให้เกิดขึ้นกันครับ

  1. เลือกเป้าหมายที่ใช่
    หากมีเรื่องมากมายที่อยากทำ ลองเลือกเป้าหมายที่มีคุณค่าและสำคัญกับเรา
    จริง ๆ จะช่วยให้เรามีโอกาสทำสำเร็จได้มากกว่าเรื่องที่เราอยากได้แต่ไม่สำคัญ

2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
เป้าหมายที่ดีควรเป็นอะไรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม การใส่รายละเอียดลงไปในเป้าหมายจะทำให้ตัวเราเองรู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนดี

3. วางแผนเป็นขั้นตอน
การไปถึงเป้าหมายใหญ่ ๆ ได้อาจจะจำเป็นต้องทำเรื่องเล็ก ๆ หลายเรื่องให้สำเร็จ
เสียก่อน ลองจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำ แล้วเขียนเป็นกำหนดการคร่าว ๆ ออกมาดูสิ

4. ประเมินผลงาน
การคอยติดตามตัวเองว่า เข้าใกล้เป้าหมายหรือทำตามแผนที่วางไว้ได้แค่ไหนแล้ว
จะช่วยกระตุ้นให้เราลงมือปฏิบัติเพื่อไปถึงเป้าหมายได้