Don’t say these words ⎯ กำลังใจหรือกำลัง (ทำร้าย) ใจ

อย่างที่ยาดีใช้ไม่ได้กับทุกคน บางคนกินเข้าไปก็มีอาการแพ้ยา คำเหล่านี้อาจดูเป็นคำที่ดี แต่กับคนที่มีอาการจิตตก ได้ยินแล้วอาจกลายเป็นโดนยาพิษ ทำให้โรคแย่กว่าเดิม ดังนั้นระวังคำเหล่านี้ไว้ ถ้าไม่แน่ใจว่าคนฟังอยู่ในสภาพที่จะรับคำเหล่านี้ได้ ก็เปลี่ยนเป็นกอด หรือบีบมือให้กำลังใจดีกว่า

Read More