เมื่อรู้สึกว่า อยู่ที่ไหน ก็ไม่ใช่ที่ของเรา

ทำไมถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา ?
I don’t belong here 😞

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: