Psychology of Helping การฮีลคนอื่น = ฮีลตัวเอง

ก่อนจะอ่านบทความว่า #การให้ ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อย่างไร อยากให้จำไว้ก่อนว่า การให้ ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเสมอไป บางครั้งมันอาจทำให้เรารู้สึกถูกบั่นทอนหรือถูกเอาเปรียบได้เช่นกัน การให้จากใจจริงเท่านั้นที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ ไม่เกี่ยวกับว่าให้เท่าไหร่ หรือให้อะไร แต่ต้องให้เพราะอยากจะให้ ดังนั้นไม่ต้องฝืนใจบุญกันเน้อ ขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติ กับเรื่องที่เราสนใจและใส่ใจจริง ๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: