อูก้ามาตอบคำถาม ที่เพื่อนๆ ถามกันเข้ามาบ่อยในช่วงนี้ว่า “ช่วง Work From Home รู้สึกว่าเวลาหัวหน้าพูดกับเรา ฟังแล้วรู้สึกไม่มีกำลังใจทำงานเลยทำยังไงดี ?”
วันนี้เราได้นักจิตวิทยาใจดี “คุณ กอบุญ เกล้าตะกาญจน์” มาตอบข้อสงสัยให้กับเรากันนะ

#การปรับmindset ทำให้เราเกิดความสุขในการทำงานได้มากขึ้น เราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวเนื้องาน แต่มาจากคำพูด บุคลิกภาพ และอารมณ์ความรู้สึกของหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน พูดง่ายๆว่า ปัญหาเกิดขึ้น “เพราะเราโฟกัสเรื่องอื่นๆมากกว่าตัวงานนั่นเอง”
.
#หลักการแก้ปัญหาคือ โฟกัสที่งานเป็นหลัก เอางานเป็นตัวตั้งในการฟังมากๆ เหมือนประโยคที่ว่า “Don’t take it personally” หมายถึง อย่าโกรธกันเป็นการส่วนตัวเลยนะ อย่าถือสาเอาเป็นเรื่องส่วนตัวเ​ลย เป้าหมายในที่นี้คือ #อยากให้แยกเรื่องส่วนตัวกับงานออกจากกัน
.
#บางครั้งปัญหาอาจมาจากสาเหตุอื่นได้เช่น การมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน ลูกน้องรู้สึกทรมานใจที่ถูกสั่งให้แก้งานหลายต่อหลายครั้งทั้งที่ทำเกือบเสร็จแล้ว ด้านทักษะนี้ หัวหน้างานควรรู้วิธีการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ลูกน้องเองควรทราบว่าหัวหน้าคาดหวังอะไรจากเราหรือคาดหวังอะไรจากทีม
.
#สรุป คือ ได้เป้าหมายของงานที่ทำอย่างชัดเจนและมีความคาดหวังที่ตรงกันนั่นเอง ระหว่างการทำงานมีหลักการบริหารให้หัวหน้าติดตามความก้าวหน้าของงานที่ลูกน้องทำอย่างเหมาะสมไม่ตึงคือ จี้มากไป และไม่หย่อนคือ ละเลยจนเกินไป เวลาลูกน้องประสบปัญหายากๆในการทำงานก็ได้รับคำพูดเชิงบวกที่ให้กำลังใจ และเมื่อผลงานออกมาดีก็ได้รับคำชื่นชมยินดีในความสำเร็จจากหัวหน้า ทำได้แบบนี้ได้ใจลูกน้องครับ

#OOCAissues