คำถาม: ถ้าหลอกตัวเองว่ามีความสุขเรื่อยๆ จะมีความสุขจริงๆไหม

คำตอบจากนักจิตวิทยา:
.
การหลอกตัวเองบ่อยๆว่ามีความสุข เป็นการสร้างสภาวะทางใจให้เรามีความสุข ช่วยให้เรามองโลกอย่างมีความหวังและไม่จมอยู่กับความรู้สึกทุกข์ใจมากเกินไป ซึ่งการคิดแบบนี้ก็จำเป็นในเวลาที่เราประสบปัญหา และพยายามทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้แล้ว แต่เรายังไม่ได้รับผลในสิ่งที่เราต้องการ การที่จะคิดลบ ๆ ย้ำ ๆ ซ้ำเติมตัวเองแบบนั้น ไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อตนเองและผู้อื่นเลย ดังนั้นในเวลาแบบนี้ สิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งคือ การเพิ่มความนับถือตนเอง ทำให้ตัวเองมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ที่จะแก้ปัญหาและฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้
.
แต่การหลอกตัวเองบ่อยๆว่าจะมีความสุข อาจทำให้เรา #ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆที่ซ่อนอยู่ ทำให้ไม่ได้วางแผนและเตรียมการป้องกันสำหรับความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้
.
ดังนั้น เราก็ต้องการการคิดมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง พร้อมยอมรับความจริง และมีความสามารถต้อนรับความไม่โอเคในชีวิตได้ด้วยเช่นกัน เพราะชีวิตไม่ได้สุขตลอด มีทุกข์มาเยือนบ้างบางเวลา การมองตามจริงนี้ ทำให่มีความมั่นใจที่จะเผชิญความไม่แน่นอน สามารถเผชิญและไม่หลีกเลี่ยงที่จะจัดการอารมณ์ในด้านลบ ได้อยางเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราอยู่ร่วมกับทุกข์ได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องหลอกตัวเองว่าจะมีความสุข และมีความสุขที่แท้จริงได้