“ ดีจังเลย ตั้งแต่ฟังข่าวมา ไม่เห็นจะมีใครคิดต่างกับเราเลย
บอกแล้วว่าสิ่งที่เราคิดก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันนั่นแหละ
สิ่งที่เราคิดมันถูกต้องแล้ว !! “

เชื่อไหมว่า เวลาคนเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอะไรบางอย่างในแง่ใดแง่หนึ่งแล้ว เราก็มักจะหาข้อมูลมาสนับสนุนไอเดียหรือความคิดเห็นในแง่นั้นของตนเอง โดยไม่สนใจว่าคนที่มีความเห็นขัดแย้งหรือไม่ตรงกับตนเองเลย

เราเรียกสิ่งนี้ว่า Confirmation Bias หรืออคติยืนยันความเชื่อของตน ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อการตัดสินใจและยังส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา โดยเฉพาะเรื่องความเห็นที่ขัดแย้งทางการเมือง คนที่เชื่อฝ่ายหนึ่งก็มักจะรับข่าวสาร ข้อมูล จากแหล่งที่นำเสนอแต่สิ่งที่สนับสนุนความคิดความเชื่อดังกล่าว โดยปิดรับความเห็นของฝ่ายตรงข้าม ทำให้เกิดการได้รับสารเพียงด้านเดียว ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่า สิ่งที่เราได้รับรู้ในด้านนั้น มันมีความจริง ความถูกต้องมากน้อยเพียงใด


การรับรู้ข่าวสารให้รอบด้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการรับข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ทำให้เราได้ฟังและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆ มุม ได้กลั่นกรองข้อมูล ความเชื่ออย่างมีสติก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไร และยังช่วยลดอคติที่เราทุกคนล้วนมีอยู่ภายในใจ ทำให้เป็นคนที่เปิดรับความเห็นต่างมากขึ้น

สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน อาจเป็นสิ่งที่เรา “เลือก” ที่จะสนใจ แต่อาจไม่ใช่ความจริงที่ถูกต้องทั้งหมดก็เป็นได้ อูก้าอยากให้เพื่อนๆ รับข่าวสารอย่างมีสติและรอบด้านนะ ☺️

หากเพื่อนๆ คนไหนยังรู้สึกว่าตัวเองเบื่อ ไม่อยากทำอะไรเลย หงุดหงิด โกรธง่าย จนกระทบกับชีวิตประจำวัน
อูก้าอยากชวนให้เข้ามาพูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา
ผ่านแอปพลิเคชัน ooca ได้เลย อูก้าจะยินดีดูแลจิตใจและรับฟังเสมอนะ 💙💚

อ้างอิง :

https://www.verywellmind.com/what-is-a-confirmation-bias-
https://www.verywellmind.com/what-is-a-confirmation-bias-2795024
https://www.chula.ac.th/news/27267/
https://www.naewna.com/local/89828
https://www.youtube.com/watch?v=jOjIAiJCNIk