เมื่อผมลองไปตรวจสุขภาพใจ

เรื่องราวเกี่ยวกับการไปลองตรวจสุขภาพใจครั้งแรก