OOCA issues

ในสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังเป็นที่น่ากังวลในตอนนี้ นอกจากเราต้องระวังเรื่องสุขภาพกายกันแล้ว สุขภาพใจก็เป็นเรื่องสำคัญ ความวิตกกังวลหากไม่ระวังให้ดีอาจจะร้ายแรงกว่า Covid-19 ก็ได้
.
วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะรับมือกับความวิตกกังวลกันได้ยังไงบ้าง

เมื่อคนรักเป็นโรคซึมเศร้า บางครั้งเขาก็ทำร้ายจิตใจเรา ควรไปต่อดีไหม?
.
“This is no perfect. There will always be struggle. You just need to choose who you wanna struggle with”
“มันไม่มีหรอกคนที่เพอร์เฟค คุณแค่เลือกใครคนนั้นที่ต้องการจะร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน”