• All
  • OOCA knowledge
  • Small

ยืนมุงแต่ไม่ยื่นมือ ความลำบากใจของ Bystanders

หากมีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งสัญญาณอันตราย คำถามที่ผุดขึ้นมาในใจหลายๆคนคือ เราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่ แม้เราจะบอกว่า “ต้องช่วยคนที่เขาเดือดร้อนสิ” เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ในความเป็นจริงแล้วนักจิตวิทยาได้อธิบายว่าการที่เราจะเข้าไปช่วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือจำนวนของคนที่เห็นเหตุการณ์ แล้วถ้าทุกสายตาคาดหวังให้เราเข้าไปช่วยจะเกิดอะไรขึ้น?