เรารู้สึกโกรธเมื่อทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจ รู้สึกเศร้าเมื่อต้องลาจากคนที่รัก มีความสุขเมื่อได้ทำในสิ่งที่ชอบ หรือกลัวเมื่อต้องไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนมาจากสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบตัวเรา ทำให้สมองเกิดการประมวลผล จนเกิดเป็นความรู้สึก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และมีแนวโน้มที่จะแสดงอะไรบางอย่างมากมาย จนกลายเป็นพฤติกรรมออกมา
.