วิธีเตรียมตัวก่อนคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

Active Listening มาลองเป็นผู้ฟังชั้นดี ด้วยวิธีรับฟังอย่างตั้งใจ

เมื่อผมลองไปตรวจสุขภาพใจ

เรื่องราวเกี่ยวกับการไปลองตรวจสุขภาพใจครั้งแรก