Active Listening มาลองเป็นผู้ฟังชั้นดี ด้วยวิธีรับฟังอย่างตั้งใจ

เมื่อมีคนมาเล่าความทุกข์ของเขาให้เราฟัง สำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่อง ความสำคัญของการฟัง และอยากช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ใจ โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักรับฟังที่ดี วันนี้เรามีเทคนิคในการทำหน้าที่ผู้ฟังชั้นดีมาฝาก

Read More

เศร้า แต่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้

ไม่เข้าใจทำไมรู้สึกเศร้า

นี่เป็นสภาวะที่เรากำลังรู้สึก อ่อนแอ ในตอนที่รู้สึกเช่นนี้ เราอาจจะทำได้แค่ร้องไห้ ฟังเพลงเศร้าก็อาจจะยิ่งเศร้า หรือต่อให้ฟังเพลงร่าเริง ก็ยังรู้สึกหม่นหมอง หากเราพยายามลำดับเรื่องราว หาสาเหตุต้นตอของความรู้สึก อาจจะไม่เจอ ยิ่งกลายเป็นกดดันตัวเอง 

จำไว้ว่าเราไม่ต้องรู้ที่มาของทุกความรู้สึกก็ได้ ทางออกที่ดี คือ การมีคนรับฟัง โดยไม่ตัดสินเรื่องความรู้สึกของเรา ดังนั้นไปหาคนคนนั้นลองพูดอธิบายความรู้สึก ว่ารู้สึกอย่างไรอยู่ สามารถพูดคุย ช่วยสืบหาที่มาที่ไปของความรู้สึกนี้ได้

Read More