“ เธอ เป็นอะไรหรือเปล่า ไหวไหม?”
“เปล่า เราโอเค 🙂”